سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا غياثی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۱) / چهره پرداز  (۱۸) فيلم شناسی :   بازيگر   چهره پرداز  
 1. بازيگر  : (۱۱)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  هم نفس (۱۳۸۲)
  ۲ -  آخر بازي (۱۳۷۹)
  ۳ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۴ -  زرخريد (۱۳۵۷)
  ۵ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۶ -  رامشگر (۱۳۵۵)
  ۷ -  شير خفته (۱۳۵۵)
  ۸ -  قادر (۱۳۵۵)
  ۹ -  جنجال (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  حسرت (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  عبور از مرز زندگي (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   چهره پرداز  
 1. چهره پرداز  : (۱۸)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  فرمان (۱۳۶۰)
  ۲ -  زرخريد (۱۳۵۷)
  ۳ -  رفاقت (۱۳۵۶)
  ۴ -  سكوت بزرگ (۱۳۵۶)
  ۵ -  سلام تهران (۱۳۵۶)
  ۶ -  فرياد عشق (۱۳۵۶)
  ۷ -  همكلاس (۱۳۵۶)
  ۸ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۹ -  جاهل و رقاصه (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  رامشگر (۱۳۵۵)
  ۱۱ -  شير خفته (۱۳۵۵)
  ۱۲ -  قادر (۱۳۵۵)
  ۱۳ -  گل خشخاش (۱۳۵۵)
  ۱۴ -  مردي در آتش (۱۳۵۵)
  ۱۵ -  جنجال (۱۳۵۴)
  ۱۶ -  فرار از حجله (۱۳۵۴)
  ۱۷ -  گلنسا در پاريس (۱۳۵۳)
  ۱۸ -  زنجيري (۱۳۵۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.