سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

آناهيد آباد

 زندگينامه  

آناهيد آباد متولد 1341 تهران، فارغ التحصيل زبان ارمني است. وي با گذراندن دوره فيلمسازي در مركز اسلامي آموزش فيلمسازي و دستياري كارگردان و برنامه ريز در فيلم «خلع سلاح» به كارگرداني محمدرضا داوودنژاد فعاليت سينمايي را آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان (۶) / گروه كارگرداني (۱) / مدير برنامه ريزي (۱) / مدير توليد (۱) / آواي هور (۱) / با تشكر از (۱) / مترجم  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   مدير توليد   آواي هور   با تشكر از   مترجم  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  كارواجار (۱۳۹۵)
  ۲ -  يه وا (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   مدير توليد   آواي هور   با تشكر از   مترجم  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ترديد (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   مدير توليد   آواي هور   با تشكر از   مترجم  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مصائب شيرين (۱۳۷۷)
  ۲ -  خلع سلاح (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   مدير توليد   آواي هور   با تشكر از   مترجم  
 1. دستيار كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۲ -  مصائب شيرين (۱۳۷۷)
  ۳ -  سرزمين خورشيد (۱۳۷۵)
  ۴ -  عاشقانه (۱۳۷۴)
  ۵ -  يك داستان واقعي (۱۳۷۴)
  ۶ -  خلع سلاح (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   مدير توليد   آواي هور   با تشكر از   مترجم  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سگ كشي (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   مدير توليد   آواي هور   با تشكر از   مترجم  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   مدير توليد   آواي هور   با تشكر از   مترجم  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خيابان هاي آرام (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   مدير توليد   آواي هور   با تشكر از   مترجم  
 1. آواي هور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخر بازي (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   مدير توليد   آواي هور   با تشكر از   مترجم  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   مدير توليد   آواي هور   با تشكر از   مترجم  
 1. مترجم  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خلع سلاح (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.