سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شيرين خشايی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۲) / بازيگر (۲) / مدير صحنه (۱) / گروه صحنه (۱) / مسئول لباس (۱) / مسئول دوخت لباس (۱) / دستيار لباس (۱) / دستيار صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  عشق و جنون (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  عشق و جنون (۱۳۹۲)
  ۲ -  حلقه هاي ازدواج (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشمهايش (۱۳۷۸)
  ۲ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشمهايش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشمهايش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. مسئول دوخت لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشمهايش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خاكستري (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.