سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی معصومی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۵) / دستيار كارگردان (۶) / بازيگر  (۳) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شيفته (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر  
 1. برنامه ريز  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گلوگاه (۱۳۸۹)
  ۲ -  ماجراهاي اينترنتي (چاي نت) (۱۳۸۳)
  ۳ -  پر پرواز (۱۳۷۹)
  ۴ -  شيفته (۱۳۷۹)
  ۵ -  دلباخته (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر  
 1. دستيار كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  رنگ شب (۱۳۸۰)
  ۲ -  پر پرواز (۱۳۷۹)
  ۳ -  دلباخته (۱۳۷۸)
  ۴ -  پادزهر (۱۳۷۲)
  ۵ -  آباداني ها (۱۳۷۱)
  ۶ -  آقاي بخشدار (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سفر شبانه (۱۳۷۶)
  ۲ -  گذرگاه (۱۳۶۵)
  ۳ -  ملاقات (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص واطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير  به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.