سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اكبری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۵) / نوازنده (۱) / دستيار جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   نوازنده   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۲ -  پرچمدار (۱۳۶۲)
  ۳ -  شيخ صالح (۱۳۵۲)
  ۴ -  غلام ژاندارم (۱۳۵۰)
  ۵ -  تك تازان صحرا (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نوازنده   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. نوازنده  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  سكه شانس (۱۳۴۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نوازنده   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گروگان (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.