سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بيژن خوشخرام

 

فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري (۱) / دستيار نورپردازي (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   امور فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گرداب سكندر (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   امور فني  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرچمدار (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرچمدار (۱۳۶۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.