سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباس سليمانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۲) / تدوين  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   تدوين  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  حماسه دره شيلر (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   تدوين  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرچمدار (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   تدوين  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شرط اول (۱۳۸۸)
  ۲ -  صبح روز هفتم (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   تدوين  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرچمدار (۱۳۶۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.