سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی سليمانی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / بازيگر (۱۳) / دكور (۱) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۲) / حمل و نقل  (۶) فيلم شناسی :   كارگردان   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   دكور   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  اشنوگل (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   دكور   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  اشنوگل (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   دكور   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۱۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تنگه ابوقريب (۱۳۹۶)
  ۲ -  تونل (۱۳۹۳)
  ۳ -  خاله سوسكه (۱۳۸۸)
  ۴ -  كلانتري غيرانتفاعي (۱۳۸۷)
  ۵ -  يك وجب از آسمان (۱۳۸۷)
  ۶ -  بي پولي (۱۳۸۶)
  ۷ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)
  ۸ -  سگ كشي (۱۳۷۹)
  ۹ -  تلفن (۱۳۷۸)
  ۱۰ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۱۱ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)
  ۱۲ -  نجات يافتگان (۱۳۷۴)
  ۱۳ -  سفر بخير (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   دكور   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   دكور   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   دكور   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خاكستري (۱۳۷۹)
  ۲ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   دكور   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تلفن (۱۳۷۸)
  ۲ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۳ -  شوكران (۱۳۷۷)
  ۴ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۵ -  مرد نامرئي (۱۳۷۴)
  ۶ -  سفر بخير (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.