سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن لواسانی

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۵) / چاپ (۳) / تصحيح رنگ (اتالوناژ) (۲) / هماهنگي رنگ و نور  (۱) فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   هماهنگي رنگ و نور  
 1. لابراتوار  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شوكران (۱۳۷۷)
  ۲ -  نان و شعر (۱۳۷۲)
  ۳ -  برخورد (۱۳۷۰)
  ۴ -  گودال (۱۳۶۵)
  ۵ -  زنجيرهاي ابريشمي (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   هماهنگي رنگ و نور  
 1. چاپ  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  برخورد (۱۳۷۰)
  ۲ -  گودال (۱۳۶۵)
  ۳ -  زنجيرهاي ابريشمي (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   هماهنگي رنگ و نور  
 1. تصحيح رنگ (اتالوناژ)  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)
  ۲ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   هماهنگي رنگ و نور  
 1. هماهنگي رنگ و نور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.