سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمود ويسيان

 زندگينامه  

محمود ويسيان در سال 1327 در شميران متولد شد.

 

فيلم شناسی :   نور (۱) / صدابردار (۱) / گروه صدا (۲) / ميكس (۱) / امور فني صدا (۱۴) / دستيار صدابردار (۱۴) / دستيار صداگذاري (۳) / دستيار امور فني صدا (۲) / دستيار ميكس (۱) / افكت (۱۴) / صدابرداري استوديو (۸) / دستيار جلوه هاي ويژه (۱) / با تشكر از (۱) / گروه فني (۱) / امور فني  (۳) فيلم شناسی :   نور   صدابردار   گروه صدا   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. نور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پاييزان (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   نور   صدابردار   گروه صدا   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شب دهم (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   نور   صدابردار   گروه صدا   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. گروه صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اعتراض (۱۳۷۸)
  ۲ -  شوكران (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   نور   صدابردار   گروه صدا   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  چريكه تارا (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   نور   صدابردار   گروه صدا   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۱۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  راز گل شب بو (۱۳۷۲)
  ۲ -  خون بس (۱۳۶۹)
  ۳ -  شهر خاكستري (۱۳۶۹)
  ۴ -  آخرين پرواز (۱۳۶۸)
  ۵ -  زمان از دست رفته (۱۳۶۸)
  ۶ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)
  ۷ -  كاني مانگا (۱۳۶۶)
  ۸ -  اتاق يك (۱۳۶۵)
  ۹ -  گزارش يك قتل (۱۳۶۵)
  ۱۰ -  هواي تازه (۱۳۶۵)
  ۱۱ -  آن سوي مه (۱۳۶۴)
  ۱۲ -  اتوبوس (۱۳۶۴)
  ۱۳ -  زنجيرهاي ابريشمي (۱۳۶۴)
  ۱۴ -  دادشاه (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   نور   صدابردار   گروه صدا   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار صدابردار  : (۱۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۲ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)
  ۳ -  ساراي (۱۳۷۶)
  ۴ -  اعتراف (۱۳۷۵)
  ۵ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)
  ۶ -  سرعت (۱۳۷۵)
  ۷ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)
  ۸ -  دشمن (۱۳۷۴)
  ۹ -  فاتح (۱۳۷۴)
  ۱۰ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)
  ۱۱ -  پرواز را به خاطر بسپار (۱۳۷۱)
  ۱۲ -  صليب طلايي (۱۳۷۱)
  ۱۳ -  آب، باد، خاك (۱۳۶۴)
  ۱۴ -  توبه نصوح (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   نور   صدابردار   گروه صدا   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار صداگذاري  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پارتي (۱۳۷۹)
  ۲ -  مصائب شيرين (۱۳۷۷)
  ۳ -  يكبار براي هميشه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   نور   صدابردار   گروه صدا   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار امور فني صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)
  ۲ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   نور   صدابردار   گروه صدا   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يكبار براي هميشه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   نور   صدابردار   گروه صدا   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. افكت  : (۱۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  اعتراض (۱۳۷۸)
  ۲ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۳ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۴ -  جستجوگر (۱۳۶۸)
  ۵ -  انسان و اسلحه (۱۳۶۷)
  ۶ -  سرزمين آرزوها (۱۳۶۶)
  ۷ -  شرايط عيني (۱۳۶۶)
  ۸ -  گل مريم (۱۳۶۶)
  ۹ -  پرواز در شب (۱۳۶۵)
  ۱۰ -  حماسه دره شيلر (۱۳۶۵)
  ۱۱ -  شير سنگي (۱۳۶۵)
  ۱۲ -  گودال (۱۳۶۵)
  ۱۳ -  آتش در زمستان (۱۳۶۴)
  ۱۴ -  ديار عاشقان (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   نور   صدابردار   گروه صدا   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. صدابرداري استوديو  : (۸)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  اي ايران (۱۳۶۸)
  ۲ -  آن سفر كرده (۱۳۶۳)
  ۳ -  طائل (۱۳۶۳)
  ۴ -  ما ايستاده ايم (۱۳۶۳)
  ۵ -  پيك جنگل (۱۳۶۲)
  ۶ -  مترسك (۱۳۶۲)
  ۷ -  هيولاي درون (۱۳۶۲)
  ۸ -  توجيه (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   نور   صدابردار   گروه صدا   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق بدون مرز (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   نور   صدابردار   گروه صدا   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  توبه نصوح (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   نور   صدابردار   گروه صدا   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سردار جنگل (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   نور   صدابردار   گروه صدا   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)
  ۲ -  سه مرد عامي (۱۳۷۲)
  ۳ -  ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.