سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

آرش مجيدی

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / گروه كارگرداني (۱) / بازيگر  (۷) فيلم شناسی :   برنامه ريز   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گاوخوني (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آقا (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خانه‌اي در خيابان چهل‌ و يكم (۱۳۹۴)
  ۲ -  روباه (۱۳۹۳)
  ۳ -  سر به مهر (۱۳۹۱)
  ۴ -  يوسف هور (۱۳۹۱)
  ۵ -  شبانه (۱۳۸۴)
  ۶ -  گاوخوني (۱۳۸۱)
  ۷ -  شوكران (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.