سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيروس جعفری

 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۱) / دستيار فيلمبردار (۶) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / دستيار نورپردازي (۱) / گروه فني  (۳) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  امتحان (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  متهم (۱۳۷۵)
  ۲ -  نصف جهان (۱۳۷۱)
  ۳ -  قهرمان (۱۳۷۰)
  ۴ -  سكوت (۱۳۶۹)
  ۵ -  شنا در زمستان (۱۳۶۸)
  ۶ -  گره (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دت يعني دختر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ابجد (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سفر عشق (۱۳۶۷)
  ۲ -  رابطه (۱۳۶۵)
  ۳ -  پدربزرگ (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.