سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا جلالی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۱) / مدير فيلمبرداري (۲) / فيلمبردار (۶) / نورپرداز (۳) / دستيار فيلمبردار (۵) / گروه فني فيلمبرداري (۵) / عكس (۱) / گروه فني  (۶) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   عكس   گروه فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ستايش (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   عكس   گروه فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جزيره آهني (۱۳۸۳)
  ۲ -  شنا در زمستان (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   عكس   گروه فني  
 1. فيلمبردار  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  گاگومان (۱۳۸۰)
  ۲ -  مدرسه پيرمردها (۱۳۷۰)
  ۳ -  صعود (۱۳۶۶)
  ۴ -  گره (۱۳۶۴)
  ۵ -  زلزله دوم (۱۳۵۶)
  ۶ -  آزار سرخ (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   عكس   گروه فني  
 1. نورپرداز  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ضربه آخر (۱۳۷۲)
  ۲ -  باز باران (۱۳۷۱)
  ۳ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   عكس   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شاخ گاو (۱۳۷۴)
  ۲ -  جاده عشق (۱۳۷۲)
  ۳ -  چشم شيشه اي (۱۳۶۹)
  ۴ -  صنوبرهاي سوزان (۱۳۶۸)
  ۵ -  اجاره نشين ها (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   عكس   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شانس زندگي (۱۳۷۰)
  ۲ -  شاخه هاي بيد (۱۳۶۷)
  ۳ -  جهيزيه اي براي رباب (۱۳۶۶)
  ۴ -  شيرك (۱۳۶۶)
  ۵ -  شبح كژدم (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   عكس   گروه فني  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شبح كژدم (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   عكس   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۶)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرده آخر (۱۳۶۹)
  ۲ -  ديده بان (۱۳۶۷)
  ۳ -  هي جو (۱۳۶۷)
  ۴ -  تنوره ديو (۱۳۶۴)
  ۵ -  تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)
  ۶ -  خط پايان (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.