سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فريد اميری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / مسئول جلوه هاي ويژه (۱) / جلوه هاي ويژه (۱) / مسئول پرواز  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   مسئول پرواز  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)
  ۲ -  مهاجر (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   مسئول پرواز  
 1. مسئول جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   مسئول پرواز  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مخترع 2001 (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   مسئول پرواز  
 1. مسئول پرواز  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مهاجر (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.