سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا مرادی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / گروه توليد (۱) / گروه فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۱) / گروه تداركات (۱) / خدمات (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دختران انتظار (۱۳۷۸)
  ۲ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۳ -  نامزدي (۱۳۷۵)
  ۴ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نوروز (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خاله سوسكه (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  طهران- تهران(اپيزود دوم، تهران، سيم آخر) (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نوروز (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باران (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بچه هاي ابدي (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.