سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيروس رنجبر

 زندگينامه  

سيروس رنجبر متولد 1342 تهران، داراي مدرك كارشناسي توليد فيلم است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / نويسنده (۳) / طرح اوليه داستان از (۱) / مشاور فيلمنامه (۱) / سرمايه گذار (۱) / تدوين (۱) / تهيه كننده (۱) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   سرمايه گذار   تدوين   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  مادر پاييزي (۱۳۹۰)
  ۲ -  آواي جبرئيل (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   سرمايه گذار   تدوين   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  مادر پاييزي (۱۳۹۰)
  ۲ -  دوستي از جنس آتش (۱۳۸۸)
  ۳ -  آواي جبرئيل (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   سرمايه گذار   تدوين   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ديپلمات (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   سرمايه گذار   تدوين   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   سرمايه گذار   تدوين   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مادر پاييزي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   سرمايه گذار   تدوين   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آواي جبرئيل (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   سرمايه گذار   تدوين   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مادر پاييزي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   سرمايه گذار   تدوين   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)
  ۲ -  بهشت باران (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.