سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد سمندی

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۵) / چاپ (۴) / ظهور (۸) / ظهور نگاتيو (۵) / ظهور پزتيو (۸) / كنترل (۹) / دستيار لابراتوار  (۱) فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل   دستيار لابراتوار  
 1. لابراتوار  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شوكران (۱۳۷۷)
  ۲ -  برخورد (۱۳۷۰)
  ۳ -  نياز (۱۳۷۰)
  ۴ -  ابليس (۱۳۶۹)
  ۵ -  گربه آوازخوان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل   دستيار لابراتوار  
 1. چاپ  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  برخورد (۱۳۷۰)
  ۲ -  نياز (۱۳۷۰)
  ۳ -  ابليس (۱۳۶۹)
  ۴ -  گربه آوازخوان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل   دستيار لابراتوار  
 1. ظهور  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)
  ۲ -  سفر شبانه (۱۳۷۶)
  ۳ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۴ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)
  ۵ -  تاواريش (۱۳۷۲)
  ۶ -  دلاوران كوچه دلگشا (۱۳۷۱)
  ۷ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)
  ۸ -  راز خنجر (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل   دستيار لابراتوار  
 1. ظهور نگاتيو  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۲ -  باني چاو (۱۳۷۴)
  ۳ -  پدر (۱۳۷۴)
  ۴ -  عاشقانه (۱۳۷۴)
  ۵ -  غزال (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل   دستيار لابراتوار  
 1. ظهور پزتيو  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آي پارا (۱۳۷۷)
  ۲ -  باني چاو (۱۳۷۴)
  ۳ -  مرد نامرئي (۱۳۷۴)
  ۴ -  زمين آسماني (۱۳۷۳)
  ۵ -  پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)
  ۶ -  سه مرد عامي (۱۳۷۲)
  ۷ -  همسر (۱۳۷۲)
  ۸ -  آذرخش (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل   دستيار لابراتوار  
 1. كنترل  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)
  ۲ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)
  ۳ -  پسر مريم (۱۳۷۷)
  ۴ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)
  ۵ -  زشت و زيبا (۱۳۷۷)
  ۶ -  شيدا (۱۳۷۷)
  ۷ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)
  ۸ -  هدف سخت (۱۳۷۷)
  ۹ -  هيوا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل   دستيار لابراتوار  
 1. دستيار لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سمفوني تهران (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.