سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عطاءاله رحمانی

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۱۰) / برش نگاتيو (۳۹) / چاپ (۳) / تروكاژ (۷) / تمهيدات  (۴) فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   تروكاژ   تمهيدات  
 1. لابراتوار  : (۱۰)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شوكران (۱۳۷۷)
  ۲ -  پادزهر (۱۳۷۲)
  ۳ -  راز گل شب بو (۱۳۷۲)
  ۴ -  نان و شعر (۱۳۷۲)
  ۵ -  برخورد (۱۳۷۰)
  ۶ -  مدرسه پيرمردها (۱۳۷۰)
  ۷ -  آپارتمان شماره 13 (۱۳۶۹)
  ۸ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)
  ۹ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)
  ۱۰ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   تروكاژ   تمهيدات  
 1. برش نگاتيو  : (۳۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آي پارا (۱۳۷۷)
  ۲ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)
  ۳ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)
  ۴ -  تنها (۱۳۷۶)
  ۵ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)
  ۶ -  خفاش (۱۳۷۶)
  ۷ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۸ -  سفر شبانه (۱۳۷۶)
  ۹ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۱۰ -  اعتراف (۱۳۷۵)
  ۱۱ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)
  ۱۲ -  راز مينا (۱۳۷۵)
  ۱۳ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)
  ۱۴ -  شوك (۱۳۷۵)
  ۱۵ -  عشق گمشده (۱۳۷۵)
  ۱۶ -  قاصدك (۱۳۷۵)
  ۱۷ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)
  ۱۸ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)
  ۱۹ -  باني چاو (۱۳۷۴)
  ۲۰ -  پاتك (۱۳۷۴)
  ۲۱ -  پدر (۱۳۷۴)
  ۲۲ -  تنگنا (۱۳۷۴)
  ۲۳ -  عاشقانه (۱۳۷۴)
  ۲۴ -  غزال (۱۳۷۴)
  ۲۵ -  ماه مهربان (۱۳۷۴)
  ۲۶ -  زمين آسماني (۱۳۷۳)
  ۲۷ -  پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)
  ۲۸ -  پناهنده (۱۳۷۲)
  ۲۹ -  تاواريش (۱۳۷۲)
  ۳۰ -  ترانزيت (۱۳۷۲)
  ۳۱ -  زير درختان زيتون (۱۳۷۲)
  ۳۲ -  سه مرد عامي (۱۳۷۲)
  ۳۳ -  عبور از تله (۱۳۷۲)
  ۳۴ -  همسر (۱۳۷۲)
  ۳۵ -  آذرخش (۱۳۷۱)
  ۳۶ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)
  ۳۷ -  ماه عسل (۱۳۷۱)
  ۳۸ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)
  ۳۹ -  راز خنجر (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   تروكاژ   تمهيدات  
 1. چاپ  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  برخورد (۱۳۷۰)
  ۲ -  آپارتمان شماره 13 (۱۳۶۹)
  ۳ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   تروكاژ   تمهيدات  
 1. تروكاژ  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوخي (۱۳۷۸)
  ۲ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)
  ۳ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)
  ۴ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)
  ۵ -  عشق + 2 (۱۳۷۷)
  ۶ -  معصوم (۱۳۷۷)
  ۷ -  هيوا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   تروكاژ   تمهيدات  
 1. تمهيدات  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پسر مريم (۱۳۷۷)
  ۲ -  زشت و زيبا (۱۳۷۷)
  ۳ -  شيدا (۱۳۷۷)
  ۴ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.