سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد گودرزی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / دستيار اول فيلمبردار (۲) / دستيار دوم فيلمبردار (۲) / گروه فيلمبرداري (۱۳) / نور (۱) / دستيار فيلمبردار (۴) / گروه فني فيلمبرداري (۴) / دستيار نورپردازي (۲) / دستيار صحنه (۱) / گروه فني (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   دستيار صحنه   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  انتخاب (۱۳۸۳)
  ۲ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)
  ۳ -  سلام به انتظار (۱۳۷۴)
  ۴ -  دندان طلا (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   دستيار صحنه   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دو عروس (۱۳۹۴)
  ۲ -  رژيم طلايي (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   دستيار صحنه   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آزمايشگاه (۱۳۹۰)
  ۲ -  اينجا بدون من (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   دستيار صحنه   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  دو (۱۳۹۳)
  ۲ -  خصوصي (۱۳۹۰)
  ۳ -  شير و عسل (۱۳۸۸)
  ۴ -  وقتي همه خوابيم (۱۳۸۷)
  ۵ -  تلافي (۱۳۸۶)
  ۶ -  پسران آجري (۱۳۸۵)
  ۷ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)
  ۸ -  پرونده هاوانا (۱۳۸۴)
  ۹ -  انتخاب (۱۳۸۳)
  ۱۰ -  سرود تولد (۱۳۸۳)
  ۱۱ -  نگاه (۱۳۸۳)
  ۱۲ -  هشت پا (۱۳۸۳)
  ۱۳ -  كودكانه (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   دستيار صحنه   گروه فني   امور فني  
 1. نور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   دستيار صحنه   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خواب ليلا (۱۳۸۶)
  ۲ -  ريسمان باز (۱۳۸۶)
  ۳ -  كافه ترانزيت (۱۳۸۳)
  ۴ -  چشمهايش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   دستيار صحنه   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  اتانازي (۱۳۸۰)
  ۲ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)
  ۳ -  راز شب باراني (۱۳۷۹)
  ۴ -  مسافر ري (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   دستيار صحنه   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار نورپردازي  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سنگ، كاغذ، قيچي (۱۳۸۵)
  ۲ -  انتخاب (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   دستيار صحنه   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دندان طلا (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   دستيار صحنه   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خاموشي دريا (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   دستيار صحنه   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  برگ برنده (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.