سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

درويش اقبالپور

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / امور اداري (۱) / دستيار تداركات (۱) / حمل و نقل  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   امور اداري   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)
  ۲ -  فرار از بند (۱۳۵۷)
  ۳ -  مبارزي در نيمه راه/شب بازيگران (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور اداري   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. امور اداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  برگ برنده (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور اداري   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كشتي آنجليكا (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور اداري   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پاييزان (۱۳۶۶)
  ۲ -  دبيرستان (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.