سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

صالح پناهی

 

فيلم شناسی :   مجري دكور (۵) / دكور (۶) / ساخت دكور (۲) / ساخت ماكت  (۲) فيلم شناسی :   مجري دكور   دكور   ساخت دكور   ساخت ماكت  
 1. مجري دكور  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۲ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)
  ۳ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۴ -  آپارتمان شماره 13 (۱۳۶۹)
  ۵ -  ايستگاه (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   مجري دكور   دكور   ساخت دكور   ساخت ماكت  
 1. دكور  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)
  ۲ -  وسوسه (۱۳۶۸)
  ۳ -  طپش (۱۳۶۷)
  ۴ -  عروسي خوبان (۱۳۶۷)
  ۵ -  خارج از محدوده (۱۳۶۶)
  ۶ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   مجري دكور   دكور   ساخت دكور   ساخت ماكت  
 1. ساخت دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ايوب پيامبر (۱۳۷۲)
  ۲ -  شتابزده (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   مجري دكور   دكور   ساخت دكور   ساخت ماكت  
 1. ساخت ماكت  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اوينار (۱۳۷۰)
  ۲ -  شتابزده (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.