سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد واثق

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / دستيار اول فيلمبردار (۳) / دستيار دوم فيلمبردار (۱) / مدير فيلمبرداري (۱) / فيلمبردار (۲) / گروه فيلمبرداري (۲) / تصويربردار (۱) / دستيار فيلمبردار (۷) / گروه فني فيلمبرداري (۵) / فيلمبردار پشت صحنه (۱) / حمل و نقل (۱) / با تشكر از (۱) / گروه فني  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بي تو تنهايم (۱۳۸۰)
  ۲ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)
  ۳ -  تماس شيطاني (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سرتو بدزد رفيق (۱۳۸۴)
  ۲ -  شاخه گلي براي عروس (۱۳۸۳)
  ۳ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نفرين (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هوو (۱۳۸۴)
  ۲ -  كوچولوي خوش شانس (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بي تو تنهايم (۱۳۸۰)
  ۲ -  راز مينا (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. تصويربردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جدا افتاده (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گناه من (۱۳۸۵)
  ۲ -  گزارش مريم (۱۳۸۴)
  ۳ -  غزل (۱۳۸۰)
  ۴ -  نغمه (۱۳۸۰)
  ۵ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)
  ۶ -  عشق كافي نيست (۱۳۷۷)
  ۷ -  شبيخون (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  اتانازي (۱۳۸۰)
  ۲ -  تماس شيطاني (۱۳۷۱)
  ۳ -  عيالوار (۱۳۷۱)
  ۴ -  برخورد (۱۳۷۰)
  ۵ -  راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تماس شيطاني (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)
  ۲ -  پرده آخر (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.