سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد يادگاری

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / گروه فيلمبرداري (۳) / گروه تصويربرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۳) / دستيار صحنه (۱) / با استفاده از  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه فيلمبرداري   گروه تصويربرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار صحنه   با استفاده از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه فيلمبرداري   گروه تصويربرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار صحنه   با استفاده از  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خانواده ارنست (۱۳۸۸)
  ۲ -  پسر آدم، دختر حوا (۱۳۸۷)
  ۳ -  خاطره (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه فيلمبرداري   گروه تصويربرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار صحنه   با استفاده از  
 1. گروه تصويربرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سهم گمشده (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه فيلمبرداري   گروه تصويربرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار صحنه   با استفاده از  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  دلقك ها (۱۳۸۸)
  ۲ -  بي پولي (۱۳۸۶)
  ۳ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه فيلمبرداري   گروه تصويربرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار صحنه   با استفاده از  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  الهه زيگورات (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه فيلمبرداري   گروه تصويربرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار صحنه   با استفاده از  
 1. با استفاده از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نوبت دوم (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.