سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مسعود اجداديان

 

فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي (۱) / بازيگر (۱) / مدير توليد (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / دكور (۱) / مدير تداركات  (۱) فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دكور   مدير تداركات  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان ديو (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دكور   مدير تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خارج از محدوده (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دكور   مدير تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان ديو (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دكور   مدير تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دكور   مدير تداركات  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  حماسه دره شيلر (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دكور   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گيلانه (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.