سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد مترصد

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۶) / دستيار كارگردان (۸) / منشي صحنه (۱) / دستيار توليد (۱) / طراح صحنه و لباس (۱) / طراح صحنه  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   دستيار توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   دستيار توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. برنامه ريز  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خداحافظ رفيق (اپيزود اول، خداحافظ رفيق) (۱۳۸۲)
  ۲ -  خداحافظ رفيق (اپيزود دوم، يك لحظه رنگين كمان) (۱۳۸۲)
  ۳ -  خداحافظ رفيق (اپيزود سوم، گل شيشه اي) (۱۳۸۲)
  ۴ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)
  ۵ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۶ -  معجزه خنده (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   دستيار توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. دستيار كارگردان  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خداحافظ رفيق (اپيزود اول، خداحافظ رفيق) (۱۳۸۲)
  ۲ -  خداحافظ رفيق (اپيزود دوم، يك لحظه رنگين كمان) (۱۳۸۲)
  ۳ -  خداحافظ رفيق (اپيزود سوم، گل شيشه اي) (۱۳۸۲)
  ۴ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)
  ۵ -  رقص خاك (۱۳۷۰)
  ۶ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)
  ۷ -  صخره هميشه سبز (۱۳۶۷)
  ۸ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   دستيار توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  فرماندار (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   دستيار توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   دستيار توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دت يعني دختر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   دستيار توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هنرپيشه (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.