سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جمشيدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / ظهور نگاتيو (۱) / كنترل  (۶) فيلم شناسی :   بازيگر   ظهور نگاتيو   كنترل  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تشنه باران (۱۳۵۷)
  ۲ -  فرار از بند (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   ظهور نگاتيو   كنترل  
 1. ظهور نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آواز قو (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   ظهور نگاتيو   كنترل  
 1. كنترل  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)
  ۲ -  رخساره (۱۳۸۰)
  ۳ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۴ -  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)
  ۵ -  نوروز (۱۳۸۰)
  ۶ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.