سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اسكندر حسن پور

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / لابراتوار (۳) / چاپ (۱) / ظهور (۱۲) / ظهور نگاتيو  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  هزار بار مردن (۱۳۵۶)
  ۲ -  هرجايي (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو  
 1. لابراتوار  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شور عشق (۱۳۷۹)
  ۲ -  عينك دودي (۱۳۷۸)
  ۳ -  شور زندگي (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عينك دودي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو  
 1. ظهور  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تارا و تب توت فرنگي (۱۳۸۲)
  ۲ -  معادله (۱۳۸۲)
  ۳ -  جايي ديگر (۱۳۸۱)
  ۴ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)
  ۵ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۶ -  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)
  ۷ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۸ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)
  ۹ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو  
 1. ظهور نگاتيو  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)
  ۲ -  چشمهايش (۱۳۷۸)
  ۳ -  موميايي3 (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.