سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن عسگری

 

فيلم شناسی :   گروه صحنه (۱) / ضبط موسيقي (۴) / صدابردار موسيقي (۱) / صدابردار (۱) / گروه فني (۱) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   گروه صحنه   ضبط موسيقي   صدابردار موسيقي   صدابردار   گروه فني   امور فني  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  صمد آرتيست مي شود (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه   ضبط موسيقي   صدابردار موسيقي   صدابردار   گروه فني   امور فني  
 1. ضبط موسيقي  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راز شب باراني (۱۳۷۹)
  ۲ -  شيفته (۱۳۷۹)
  ۳ -  زير سايه كنار (۱۳۷۲)
  ۴ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه   ضبط موسيقي   صدابردار موسيقي   صدابردار   گروه فني   امور فني  
 1. صدابردار موسيقي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  برج مينو (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه   ضبط موسيقي   صدابردار موسيقي   صدابردار   گروه فني   امور فني  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پاييزان (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه   ضبط موسيقي   صدابردار موسيقي   صدابردار   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مسلخ (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه   ضبط موسيقي   صدابردار موسيقي   صدابردار   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  غزل (۱۳۵۵)
  ۲ -  صمد خوشبخت مي شود (۱۳۵۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.