سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد رحمانيان

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار فيلمبردار (۳) / گروه فني فيلمبرداري (۹) / گروه فني  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)
  ۲ -  معصوم (۱۳۷۷)
  ۳ -  روزي كه هوا ايستاد (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پادزهر (۱۳۷۲)
  ۲ -  جاده عشق (۱۳۷۲)
  ۳ -  چشم شيطان (۱۳۷۲)
  ۴ -  عبور از تله (۱۳۷۲)
  ۵ -  دلاوران كوچه دلگشا (۱۳۷۱)
  ۶ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)
  ۷ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)
  ۸ -  دو همسفر (۱۳۷۰)
  ۹ -  ساده لوح (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۲ -  عشق من ـ شهر من (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.