سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

منصور ظهوری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / دستيار اول فيلمبردار (۱۲) / مدير فيلمبرداري (۱) / فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۴) / مدير نور پردازي (۱) / نورپرداز (۱) / نور (۴) / دستيار فيلمبردار (۶) / گروه فني فيلمبرداري (۱۳) / با تشكر از (۳) / گروه فني  (۸) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   مدير نور پردازي   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سمفوني تهران (۱۳۷۳)
  ۲ -  دو نفر و نصفي (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   مدير نور پردازي   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  عصباني نيستم! (۱۳۹۲)
  ۲ -  دردسر بزرگ (۱۳۸۹)
  ۳ -  قصه پريا (۱۳۸۹)
  ۴ -  همه چي آرومه (۱۳۸۹)
  ۵ -  زمهرير (۱۳۸۸)
  ۶ -  ورود زنده ها ممنوع (۱۳۸۸)
  ۷ -  امشب شب مهتابه (۱۳۸۷)
  ۸ -  كلبه (۱۳۸۷)
  ۹ -  در شهر خبري نيست، هست (۱۳۸۶)
  ۱۰ -  ميناي شهر خاموش (۱۳۸۵)
  ۱۱ -  نيوه مانگ (۱۳۸۵)
  ۱۲ -  خاك سرد (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   مدير نور پردازي   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  اشيا از آنچه در آينه مي‌بينيد به شما نزديکترند (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   مدير نور پردازي   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  چه خوبه كه برگشتي (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   مدير نور پردازي   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  عصر روز دهم (۱۳۸۷)
  ۲ -  نطفه شوم (۱۳۸۷)
  ۳ -  چهارشنبه سوري (۱۳۸۴)
  ۴ -  رواني (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   مدير نور پردازي   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. مدير نور پردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب يلدا (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   مدير نور پردازي   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. نورپرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شيدا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   مدير نور پردازي   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. نور  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خاكستري (۱۳۷۹)
  ۲ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)
  ۳ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۴ -  زشت و زيبا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   مدير نور پردازي   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  جايي براي زندگي (۱۳۸۳)
  ۲ -  يك تكه نان (۱۳۸۳)
  ۳ -  پروانه اي در باد (۱۳۸۲)
  ۴ -  شراره (۱۳۷۸)
  ۵ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)
  ۶ -  باني چاو (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   مدير نور پردازي   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۲ -  دو زن (۱۳۷۷)
  ۳ -  عشق گمشده (۱۳۷۵)
  ۴ -  پدر (۱۳۷۴)
  ۵ -  ديدار (۱۳۷۳)
  ۶ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)
  ۷ -  دلشدگان (۱۳۷۰)
  ۸ -  دو نفر و نصفي (۱۳۷۰)
  ۹ -  ردپاي گرگ (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  ساده لوح (۱۳۷۰)
  ۱۱ -  مرغابي وحشي (۱۳۷۰)
  ۱۲ -  حكايت آن مرد خوشبخت (۱۳۶۹)
  ۱۳ -  وسوسه (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   مدير نور پردازي   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. با تشكر از  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۲ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)
  ۳ -  معجزه خنده (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   مدير نور پردازي   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ديدار (۱۳۷۳)
  ۲ -  سمفوني تهران (۱۳۷۳)
  ۳ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)
  ۴ -  ضربه آخر (۱۳۷۲)
  ۵ -  چشمهايم براي تو (۱۳۷۱)
  ۶ -  سارا (۱۳۷۱)
  ۷ -  نرگس (۱۳۷۰)
  ۸ -  پرده آخر (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.