سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ناهيد طلوع

 

فيلم شناسی :   منشي صحنه (۳) / طراح صحنه و لباس (۲) / طراح چهره پردازي (۱) / چهره پرداز (۶) / دستيار چهره پرداز  (۱) فيلم شناسی :   منشي صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز  
 1. منشي صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوكران (۱۳۷۷)
  ۲ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۳ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فرزند صبح (۱۳۸۷)
  ۲ -  گاوخوني (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز  
 1. طراح چهره پردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گاوخوني (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز  
 1. چهره پرداز  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  گوشواره (۱۳۸۵)
  ۲ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)
  ۳ -  شوكران (۱۳۷۷)
  ۴ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۵ -  آن سوي مه (۱۳۶۴)
  ۶ -  زير باران (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز  
 1. دستيار چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شبيخون (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.