سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی قاسمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / دستيار فيلمبردار (۱) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / حمل و نقل (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زعفرانيه 14 تير (۱۳۹۷)
  ۲ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  صخره هميشه سبز (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رنگ شب (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مرز (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مرثيه برف (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  از بلور خون (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.