سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی فرهادی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / چهره پرداز (۱) / با تشكر از (۴) / گروه فني (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   چهره پرداز   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  درياچه ماهي (۱۳۹۵)
  ۲ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)
  ۳ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)
  ۴ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۵ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)
  ۶ -  شير سنگي (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   چهره پرداز   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  گزارش (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   چهره پرداز   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باران (۱۳۷۹)
  ۲ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۳ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)
  ۴ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   چهره پرداز   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نرگس (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   چهره پرداز   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  هراس (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.