سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين كريمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار اول فيلمبردار (۲) / گروه فيلمبرداري (۳) / نورپرداز (۷) / نور (۶) / دستيار فيلمبردار (۶) / گروه فني فيلمبرداري (۴) / دستيار تداركات (۱) / امور فني صدا (۱) / برش نگاتيو (۸) / ظهور (۱) / ظهور نگاتيو (۱) / گروه فني (۷) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   برش نگاتيو   ظهور   ظهور نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زير درختان زيتون (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   برش نگاتيو   ظهور   ظهور نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دلخون (۱۳۸۷)
  ۲ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   برش نگاتيو   ظهور   ظهور نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  انتخاب (۱۳۸۳)
  ۲ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)
  ۳ -  مرد آفتابي (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   برش نگاتيو   ظهور   ظهور نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. نورپرداز  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دلخون (۱۳۸۷)
  ۲ -  انتخاب (۱۳۸۳)
  ۳ -  تنهام نگذار (۱۳۸۳)
  ۴ -  جيب برها به بهشت نمي روند (۱۳۷۰)
  ۵ -  تا غروب (۱۳۶۷)
  ۶ -  پاييزان (۱۳۶۶)
  ۷ -  مأموريت (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   برش نگاتيو   ظهور   ظهور نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. نور  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)
  ۲ -  مهمان مامان (۱۳۸۲)
  ۳ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)
  ۴ -  باد و شقايق (۱۳۷۶)
  ۵ -  افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)
  ۶ -  مسافران (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   برش نگاتيو   ظهور   ظهور نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۲ -  باد و شقايق (۱۳۷۶)
  ۳ -  زمين آسماني (۱۳۷۳)
  ۴ -  رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)
  ۵ -  دخترك كنار مرداب (۱۳۶۸)
  ۶ -  دستفروش (اپيزود دوم) (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   برش نگاتيو   ظهور   ظهور نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زير درختان زيتون (۱۳۷۲)
  ۲ -  من زمين را دوست دارم (۱۳۷۲)
  ۳ -  هنرپيشه (۱۳۷۱)
  ۴ -  مرگ يزدگرد (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   برش نگاتيو   ظهور   ظهور نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دست شيطان (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   برش نگاتيو   ظهور   ظهور نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كمال الملك (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   برش نگاتيو   ظهور   ظهور نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. برش نگاتيو  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قبرستان غيرانتفاعي (۱۳۸۹)
  ۲ -  مرگ سپيد (۱۳۸۹)
  ۳ -  شبانه روز (۱۳۸۷)
  ۴ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)
  ۵ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۶ -  مسيح (۱۳۸۴)
  ۷ -  سرود تولد (۱۳۸۳)
  ۸ -  قدمگاه (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   برش نگاتيو   ظهور   ظهور نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. ظهور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوخي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   برش نگاتيو   ظهور   ظهور نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. ظهور نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   برش نگاتيو   ظهور   ظهور نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)
  ۲ -  آخرين پرواز (۱۳۶۸)
  ۳ -  جعفرخان از فرنگ برگشته (۱۳۶۶)
  ۴ -  وكيل اول (۱۳۶۵)
  ۵ -  تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)
  ۶ -  ستاره دنباله دار (۱۳۶۴)
  ۷ -  مردي كه زياد مي دانست (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   برش نگاتيو   ظهور   ظهور نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  صاعقه (۱۳۶۳)
  ۲ -  دونده (۱۳۶۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.