سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شهرام شاه حسينی

 زندگينامه  

شهرام شاه‌حسيني متولد 1350 در تهران است. وي فعاليت سينمايي خود را از سال 1377 با فيلم هيوا آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۵) / برنامه ريز (۵) / دستيار كارگردان (۶) / بازيگر (۱) / مدير توليد (۱) / پشتيباني توليد (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   پشتيباني توليد   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  هفته اي يک بار آدم باش (۱۳۹۹)
  ۲ -  خانه دختر (۱۳۹۳)
  ۳ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۸۷)
  ۴ -  زن ها فرشته اند (۱۳۸۶)
  ۵ -  كلاغ پر (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   پشتيباني توليد   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  لاك پشت ها هم پرواز مي كنند (۱۳۸۲)
  ۲ -  معادله (۱۳۸۲)
  ۳ -  دختران خورشيد (۱۳۷۸)
  ۴ -  شراره (۱۳۷۸)
  ۵ -  هيوا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   پشتيباني توليد   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  لاك پشت ها هم پرواز مي كنند (۱۳۸۲)
  ۲ -  معادله (۱۳۸۲)
  ۳ -  دختران خورشيد (۱۳۷۸)
  ۴ -  شراره (۱۳۷۸)
  ۵ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۶ -  هيوا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   پشتيباني توليد   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كمكم كن (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   پشتيباني توليد   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ارتفاع 6/45 (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   پشتيباني توليد   با تشكر از  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سگ كشي (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   پشتيباني توليد   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  معادله (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.