سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اكبر آبديده

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۱) / تداركات نظامي  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات نظامي  
 1. بازيگر  : (۱۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  چشمهايش (۱۳۷۸)
  ۲ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)
  ۳ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۴ -  فرار بزرگ (۱۳۷۶)
  ۵ -  يورش (۱۳۷۶)
  ۶ -  متهم (۱۳۷۵)
  ۷ -  دام (۱۳۷۴)
  ۸ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)
  ۹ -  مرواريد سياه (۱۳۷۳)
  ۱۰ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)
  ۱۱ -  هراس (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات نظامي  
 1. تداركات نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.