سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

انوشيروان آتشی

  تاريخ و محل تولد
بيست و نهم بهمن ماه سال 1343
آبادان

 زندگينامه  

انوشيروان آتشي متولد 1343 آبادان است. وي از سال 1370 با سمت دستيار سوم كارگردان در فيلم «مدرسه پيرمردها» به كارگرداني سيد علي سجادي حسيني به سينما راه يافت و فعاليت هنري خود را در سمت دستيار كارگردان و برنامه ريز در پيش گرفت.

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان (۱۰) / گروه كارگرداني (۱) / دستيار صحنه  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   دستيار صحنه  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زيستن (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   دستيار صحنه  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مرثيه برف (۱۳۸۳)
  ۲ -  زيستن (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   دستيار صحنه  
 1. دستيار كارگردان  : (۱۰)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)
  ۲ -  آب و آتش (۱۳۷۹)
  ۳ -  بيگانگان (۱۳۷۸)
  ۴ -  باد و شقايق (۱۳۷۶)
  ۵ -  تابلويي براي عشق (۱۳۷۶)
  ۶ -  ابراهيم (۱۳۷۵)
  ۷ -  سلطان (۱۳۷۵)
  ۸ -  گروگان (۱۳۷۴)
  ۹ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)
  ۱۰ -  مدرسه پيرمردها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   دستيار صحنه  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گروگان (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   دستيار صحنه  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مدرسه پيرمردها (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.