سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ولی جامه بزرگی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / مدير تداركات (۳) / تداركات (۶) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  كما (۱۳۸۲)
  ۲ -  عطش (۱۳۸۱)
  ۳ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۴ -  شبيخون (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دل شكسته (۱۳۸۷)
  ۲ -  سرود تولد (۱۳۸۳)
  ۳ -  عطش (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  اخراجيها (۱۳۸۵)
  ۲ -  ماهي ها عاشق مي شوند (۱۳۸۳)
  ۳ -  كما (۱۳۸۲)
  ۴ -  تارزن و تارزان (۱۳۸۰)
  ۵ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۶ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آب و آتش (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شبيخون (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.