سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

منصور سهراب پور

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / تهيه كننده (۶) / مدير توليد (۳) / جانشين تهيه كننده (۱) / تداركات نظامي  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين تهيه كننده   تداركات نظامي  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كمين (۱۳۷۵)
  ۲ -  فرمان آتش (۱۳۷۴)
  ۳ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين تهيه كننده   تداركات نظامي  
 1. تهيه كننده  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  حمال طلا (۱۳۹۷)
  ۲ -  آينه بغل (۱۳۹۶)
  ۳ -  درخونگاه (۱۳۹۶)
  ۴ -  من سالوادور نيستم (۱۳۹۴)
  ۵ -  ناردون (۱۳۹۴)
  ۶ -  پاريس تا پاريس (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين تهيه كننده   تداركات نظامي  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زخم زيتون (۱۳۸۳)
  ۲ -  فراري (۱۳۸۱)
  ۳ -  سفر سرخ (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين تهيه كننده   تداركات نظامي  
 1. جانشين تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زخم زيتون (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين تهيه كننده   تداركات نظامي  
 1. تداركات نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تنها (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.