سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهروز طلايی

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه (۱) / مجري دكور (۳) / دكور (۵) / طراح دكور (۲) / ساخت دكور (۱) / با تشكر از (۲) / ساخت ماكت  (۲) فيلم شناسی :   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. مجري دكور  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)
  ۲ -  ردپايي بر شن (۱۳۶۶)
  ۳ -  هراس (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. دكور  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)
  ۲ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
  ۳ -  شنا در زمستان (۱۳۶۸)
  ۴ -  تيرباران (۱۳۶۵)
  ۵ -  گذرگاه (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. طراح دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  هنرپيشه (۱۳۷۱)
  ۲ -  گنبد نور (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. ساخت دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بحران (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گودال (۱۳۶۷)
  ۲ -  قاصد (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. ساخت ماكت  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مهاجر (۱۳۶۸)
  ۲ -  دستفروش (اپيزود دوم) (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.