سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی سيفی

 

فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي (۱) / بازيگر (۱) / دستيار تدوين (۱) / تهيه كننده  (۱) فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   دستيار تدوين   تهيه كننده  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماه عسل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   دستيار تدوين   تهيه كننده  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دريا براي تو (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   دستيار تدوين   تهيه كننده  
 1. دستيار تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماه عسل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   دستيار تدوين   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماه عسل (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.