سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهرام صابری

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / مدير تداركات (۷) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   تهيه كننده   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ردپايي بر شن (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خلبان (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)
  ۲ -  سفر (۱۳۷۱)
  ۳ -  دريا براي تو (۱۳۶۹)
  ۴ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)
  ۵ -  نخلستان تشنه (۱۳۶۸)
  ۶ -  گنبد نور (۱۳۶۷)
  ۷ -  گذرگاه (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بحران (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.