سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی جعفری

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۳) / دستيار كارگردان (۱) / نويسنده (۲) / بازيگر (۳) / هماهنگي (۱) / مدير فيلمبرداري (۱۶) / فيلمبردار (۲) / فيلمبردار پشت صحنه  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   هماهنگي   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  يدو (۱۳۹۹)
  ۲ -  23 نفر (۱۳۹۷)
  ۳ -  ايستگاه اتمسفر (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   هماهنگي   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   هماهنگي   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  23 نفر (۱۳۹۷)
  ۲ -  ايستگاه اتمسفر (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   هماهنگي   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بيدار شو آرزو (۱۳۸۳)
  ۲ -  مشت بر پوست (موشو) (۱۳۸۱)
  ۳ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   هماهنگي   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. هماهنگي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ستاره هاي سربي (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   هماهنگي   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آبادان يازده60 (۱۳۹۸)
  ۲ -  به وقت شام (۱۳۹۶)
  ۳ -  خجالت نكش (۱۳۹۶)
  ۴ -  باركد (۱۳۹۴)
  ۵ -  خشكسالي و دروغ (۱۳۹۴)
  ۶ -  عصر يخبندان (۱۳۹۳)
  ۷ -  بيداري براي سه روز (۱۳۹۲)
  ۸ -  مردن به وقت شهريور (۱۳۹۲)
  ۹ -  به خاطر پونه (۱۳۹۱)
  ۱۰ -  دهليز (۱۳۹۱)
  ۱۱ -  بي خداحافظي (۱۳۹۰)
  ۱۲ -  يك خانواده محترم (۱۳۹۰)
  ۱۳ -  بي انتها (۱۳۸۹)
  ۱۴ -  هر چي خدا بخواد (۱۳۸۹)
  ۱۵ -  سفر مرگ (۱۳۸۷)
  ۱۶ -  ما همه خوبيم (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   هماهنگي   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اتوبوس شب (۱۳۸۵)
  ۲ -  روز برمي آيد (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   هماهنگي   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.