سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

غلام طاهری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / گروه فيلمبرداري (۱۳) / دستيار فيلمبردار (۲) / گروه فني فيلمبرداري (۶) / دستيار نورپردازي (۱) / گروه فني (۳) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بالاي شهر پايين شهر (۱۳۸۰)
  ۲ -  تونل (۱۳۷۱)
  ۳ -  بدوك (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چراغ قرمز (۱۳۸۸)
  ۲ -  پاتو زمين نذار (۱۳۸۷)
  ۳ -  چار چنگولي (۱۳۸۷)
  ۴ -  چهره به چهره (۱۳۸۷)
  ۵ -  زندگي شيرين (۱۳۸۷)
  ۶ -  پاپيتال (۱۳۸۵)
  ۷ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)
  ۸ -  طبل بزرگ زير پاي چپ (۱۳۸۳)
  ۹ -  عروسي حسين (۱۳۸۳)
  ۱۰ -  بر بوم زمان (اپيزود اول) (۱۳۸۲)
  ۱۱ -  بر بوم زمان (اپيزود دوم) (۱۳۸۲)
  ۱۲ -  بر بوم زمان (اپيزود سوم) (۱۳۸۲)
  ۱۳ -  جايي ديگر (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قطار كودكي (۱۳۸۱)
  ۲ -  رنجر (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  قناري (۱۳۸۲)
  ۲ -  نفس عميق (۱۳۸۰)
  ۳ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۴ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)
  ۵ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)
  ۶ -  نخلستان تشنه (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حس پنهان (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)
  ۲ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)
  ۳ -  تونل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۲ -  مهاجر (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.