سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ناصر جنانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / گروه فيلمبرداري (۹) / دستيار فيلمبردار (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۷) / گروه فني (۵) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زير نور ماه (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ساعت شلوغي (۱۳۹۰)
  ۲ -  داماد خجالتي (۱۳۸۹)
  ۳ -  پاپيتال (۱۳۸۵)
  ۴ -  مقلد شيطان (۱۳۸۵)
  ۵ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۶ -  قتل آنلاين (۱۳۸۴)
  ۷ -  شاخه گلي براي عروس (۱۳۸۳)
  ۸ -  عروس فراري (۱۳۸۳)
  ۹ -  كودك و سرباز (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بي تو هرگز (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زير نور ماه (۱۳۷۹)
  ۲ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)
  ۳ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)
  ۴ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۵ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)
  ۶ -  دام (۱۳۷۴)
  ۷ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)
  ۲ -  بندر مه آلود (۱۳۷۱)
  ۳ -  سفر (۱۳۷۱)
  ۴ -  بدوك (۱۳۷۰)
  ۵ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
  ۲ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.