سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی نامورجاه

 

فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۳) / دستيار تداركات (۱) / گروه فني (۴) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  محكومين بهشت (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)
  ۲ -  بدوك (۱۳۷۰)
  ۳ -  پيشتازان فتح (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ديار عاشقان (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)
  ۲ -  جميل (۱۳۶۶)
  ۳ -  سفر غريب (۱۳۶۶)
  ۴ -  پرواز در شب (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.