سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اردشير ايران نژاد

  تاريخ و محل تولد
دهم خرداد ماه سال 1340
تهران

 زندگينامه  

اردشير ايران نژاد در سال 1340 در تهران به دنيا آمد. او از سال 1365 فعاليت سينمايي خود را به عنوان مدير تداركات آغاز نمود و بعد از آن در فيلم ها و سريال هاي متعددي به عنوان دستيار تهيه و مدير توليد به كار خود ادامه داد. وي در تاريخ 17 مهر سال 91 دار فاني را وداع گفت. روحش شاد و يادش گرامي.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / تهيه كننده (۲) / مدير توليد (۱۱) / جانشين مدير توليد (۱) / دستيار تهيه كننده (۱) / دستيار توليد (۱) / مدير تداركات (۶) / تداركات (۲) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آدم برفي (۱۳۷۳)
  ۲ -  گودال (۱۳۶۷)
  ۳ -  هراس (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  خودزني (۱۳۹۰)
  ۲ -  قند تلخ (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۱۱)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نفوذي (۱۳۸۷)
  ۲ -  پرچم هاي قلعه كاوه (۱۳۸۶)
  ۳ -  ديوانه اي از قفس پريد (۱۳۸۱)
  ۴ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)
  ۵ -  يك الف ناقابل (۱۳۸۰)
  ۶ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)
  ۷ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۸ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۹ -  شيدا (۱۳۷۷)
  ۱۰ -  آدم برفي (۱۳۷۳)
  ۱۱ -  بدوك (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بدوك (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  چشم شيشه اي (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)
  ۲ -  چشم شيشه اي (۱۳۶۹)
  ۳ -  اُ - منفي (۱۳۶۸)
  ۴ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)
  ۵ -  بحران (۱۳۶۶)
  ۶ -  هراس (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بحران (۱۳۶۶)
  ۲ -  دستفروش (اپيزود دوم) (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  برج مينو (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.