سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی يزدانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / چهره پرداز (۱) / تداركات (۲) / حركات موزون  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   چهره پرداز   تداركات   حركات موزون  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  اُ - منفي (۱۳۶۸)
  ۲ -  گودال (۱۳۶۷)
  ۳ -  ردپايي بر شن (۱۳۶۶)
  ۴ -  هراس (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   چهره پرداز   تداركات   حركات موزون  
 1. چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تابع قانون (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   چهره پرداز   تداركات   حركات موزون  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  نخلستان تشنه (۱۳۶۸)
  ۲ -  گنبد نور (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   چهره پرداز   تداركات   حركات موزون  
 1. حركات موزون  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سيزده گربه روي شيرواني (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.