سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

داوود زم

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / گروه صحنه (۲) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   تداركات  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)
  ۲ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۳ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۴ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   تداركات  
 1. گروه صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  چشم شيشه اي (۱۳۶۹)
  ۲ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آفتاب و عشق (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.