سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ابراهيم قاضی زاده

 زندگينامه  

ابراهيم قاضي زاده، فعاليت سينمايي را سال 1355 با نگارش فيلمنامه فيلم كوتاه «پرچين» آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۱) / تهيه كننده (۱) / مدير فيلمبرداري (۵) / فيلمبردار (۴) / تدوين  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پلاك (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بابا نان داد (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  پرواز به سوي مينو (۱۳۵۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۵)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شكار شكارچي (۱۳۶۳)
  ۲ -  استعاذه (۱۳۶۲)
  ۳ -  دو چشم بي سو (۱۳۶۲)
  ۴ -  توبه نصوح (۱۳۶۱)
  ۵ -  توجيه (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين  
 1. فيلمبردار  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  بايكوت (۱۳۶۴)
  ۲ -  برنج خونين (۱۳۶۰)
  ۳ -  پرواز به سوي مينو (۱۳۵۸)
  ۴ -  غبار نشينها (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پلاك (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.